Consells: Torrar o no torrar?

Sabies que NO és recomanable torrar el safrà a casa abans d’utilitzar-lo per cuinar? El safrà torrat és més fàcil de moldre i polveritzar, és per aquest motiu que tradicionalment s’han torrat els brins de safrà a casa, abans d’afegir-los a les elaboracions, però nosaltres ho desaconsellem per dos motius: És molt fàcil cremar els fràgils brins en…